Udruženje ARONIJA , proizvođača i prerađivača aronije, voća i lekovitog bilja (u daljem tekstu: „Udruženje“) je dobrovoljno, nevladino i neprof itno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja i razvoja proizvodnje aronije, voća i lekovitog bilja, zaštite interesa proizvođača, prerađivača, trgovaca u proizvodnji aronije, voća i lekovitog bilja, zaštite interesa potrošača i zaštite interesa ostalih zainteresovanih lica na polju unapređenja zdravstvenih, ekoloških, i tržišnih uslova i kriterijuma za razvoj proizvodnje aronije, voća i lekovitog bilja prerade, plasmana, distribucije, promocije i potrošnje aronije, voća i lekovitog bilja.

Ciljevi Udruženja su:

– unapređivanje bliske saradnje, dobre poslovno-proizvođačke prakse, objedinjavanje i razvoj organizovanja među svim proizvođačima, prerađivačima i trgovcima aronije, voća i lekovitog bilja na teritoriji Republike Srbije, bez obzira da li se pomenutim aktivnostima bave kao f izička ili pravna lica;
– unapređivanje zajedničkog nastupa proizvođača, prerađivača i trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja na domaćem i stranom tržištu;
– zastupanje zajedničkih interesa proizvođača, prerađivača i trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja pred državnim institucijama;
– utvrđivanje zajedničkih problema proizvođača, prerađivača i trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja i davanje predloga za njihovo optimalno rešavanje;
– razvijanje sistema inf ormisanja i komunikacije među proizvođačima, prerađivačima i trgovcima aronije, voća i lekovitog bilja;
– podizanje nivoa obrazovanja proizvođača, prerađivača i trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja u oblasti proizvodnje, promocije, plasmana, pakovanja i svih drugih mera koje će doprineti očuvanju i širenju proizvodnje i plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
– podrška na unapređenju tehnologije u oblasti gajenja aronije, voća i lekovitog bilja a sve u cilju
smanjenja troškova;
– promocija koristi od upotrebe aronije, voća i lekovitog bilja na tržištu pred potrošačima i pred državnim organima i institucijama;
– rad na promotivnim i marketinškim aktivnostima u oblasti proizvodnje, prerade, plasmana i
potrošnje aronije, voća i lekovitog bilja;
– podrška stvaranju uslova za dalje unapređenje proizvodnje, prerade, plasmana i potrošnje aronije, voća i lekovitog bilja;
– podrška na unapređenju konkurentnosti u proizvodnji aronije, voća i lekovitog bilja na domaćem i stranom tržištu, podizanjem njenog kvaliteta i produktivnosti u proizvodnji ili preradi aronije, voća i lekovitog bilja;
– kontinuirano unapređenje proizvodnje aronije, voća i lekovitog bilja;
– promocija i bolji plasman aronije, voća i lekovitog bilja na domaćem i stranom tržištu i
– očuvanje postojeće prirodne ravnoteže i zaštita poljoprivrednog zemljišta na teriotriji Republike Srbije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito:
1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
2. organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, nastupe na inostranim i domaćim sajmovima i druge oblike kolektivnog i individualnog edukovanja u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na proizvodnju, preradu i plasman aronije, voća i lekovitog bilja;
4. organizuje stručnjake iz oblasti proizvodnje aronije, voća i lekovitog bilja za rad na edukaciji proizvođača, prerađivača, trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja i drugih zainteresovanih lica u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
5. sarađuje sa institutima, univerzitetima, stručnim i strukovnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem proizvodnje, prerade i plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
6. kroz stručno-edukativne aktivnosti podstiče saradnju, komunikaciju, sistem međusobnog inf ormisanja i marketinško-promotivne aktivnosti proizvođača, prerađivača, trgovaca aronije, voća i lekovitog bilja i drugih zainteresovanih f izičkih i pravnih lica u oblasti proizvodnje, prerade i
plasmana aronije, voća i lekovitog bilja;
7. sarađuje sa Privrednom komorom Srbije u cilju uspešnijeg postizanja ciljeva predviđenih ovim Statutom;
8. može učestvovati u kreiranju i izradi nacrta zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na proizvodnju aronije, voća i lekovitog bilja;
9. može učestvovati u kreiranju politike koja se odnosi na proizvodnju aronije, voća i lekovitog bilja, predlaganju podsticajnih i bespovratnih sredstava koja daje nadležno ministarstvo;
10. inf ormiše proizvođače, prerađivače i trgovce o podsticajnim sredstvima koja nude međunarodne organizacije i f ondacije i 11. pruža proizvođačima inf ormacije o potrebnim uslovima i vrsti dokumentacije koju treba obezbediti pri podnošenju zahteva za bespovratna, odnosno podsticajna sredstva.
Od relevantnih dokumenata, Skupština Udruženja Aronija je do sada donela sledeće:

• ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UO

• ODLUKA O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG I ZAPISNIČARA

• ODLUKA O USVAJANJU OSNIVAČKOG AKTA

• ODLUKA O USVAJANJU STATUTA

• ODLUKA_PREDSEDNIK UO_ARONIJA

• ODLUKA_ZASTUPNIK_ARONIJA

• OSNIVAČKI AKT ARONIJA

• OVLAŠĆENJE_ARONIJA

• STATUT UDRUŽENJE ARONIJA (PDF)

• ZAHTEV ZA UČLANJENJE (PDF)

• ZAPISNIK_ARONIJA

• ZAPISNIK_SEDNICA UO

Za učlanjenje u Udruženje popunite formular u nastavku ovog teksta. Ukoliko to učinite, postajete punopravni član sa svim pravima koje dobijete učlanjenjem. Poslaćemo Vam pristupnicu poštom i sve dodatne inf ormacije koje Vas mogu zanimati. Za sve inf ormacije koje biste mogli zahtevati pre nego se učlanite u Udruženje, molimo Vas da pozovete kompaniju Nutrika.

TEHNOLOGIJA PODIZANJA I ZASADA ARONIJE