Aronija i farmakologija

Plodovi aronije su jedan od najbogatijih prirodnih izvora polifenola i antocijana.

Glavne flavanolne komponente su procijanidini.

Njihov sadržaj varira od 0,66-5,18%, računato na suv plod.

Flavanoli

Hemijska struktura polimernog procijanidina sa C4 ¦ C8 vezom

Strukturu polimera čini (–)-epikartehin (flavantriolska subjedinica) povezana sa C4 ¦ C6 i C4 ¦ C8 vezama. Stepen polimerizacije procijanidina u plodu aronije varira od 2-23, s tim što je dominantna frakcija veća od 10 jedinica. Slobodni epikatehin je takođe prisutan u vrlo niskom procentu.

Antocijani

Druga, po zastupljenosti, su antocijani (0,60-2 % na suvu masu ploda). Antocijani prisutni u plodu aronije su smeša cijanidinskih glikozida: 3-galaktozid (68,9%), 3-glukozid (1,3%), 3-ksilozid (2,3%) i 3-arabinozid (21,5%).

  • A1 cijanidin-3-O-galaktozid R1: gal. R2: OH R3: OH
  • A2 cijanidin-3-O-glukozid R1: glc. R2: OH R3: OH
  • A3 cijanidin-3-O-arabinozid R1: ara. R2: OH R3: OH
  • A4 cijanidin-3-O-ksilozid R1: xl. R2: OH R3: OH

Ostali flavonoidi

U plodu i cvetu vrste Aronia melanocarpa identifikovani su eriodiktol-7-O-β-glukuronil, kao i 5 derivata kvercetina.

  • R: kvercetin-3-vicijanozid
  • R: kvercetin-3-rubinozid
  • R: kvercetin-3-rutinozid
  • R: kvercetin-3-galaktozid
  • R: kvercetin-3-glukozid

Značajno je pomenuti prisustvo fenolkarbonskih kiselina, gde dominira hloragenska kiselina.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro