Aronija i nauka

Naučno je dokazano da visoki unos voća i povrća ima povoljne efekte na smanjenje rizika od nastanka degenerativnih bolesti i da utiče na dugovečnost.

Epidemiološki podaci ukazuju da visoki unos voća i povrća može imati povoljne efekte na smanjenje rizika od nastanka degenerativnih bolesti i uticati na dugovečnost.

Široko je prihvaćeno da je jedan od mehanizama koji stoji iza protektivnog efekta povezan sa bioaktivnim komponentama voća i povrća, koje redukuju simptome oksidativnog stresa. Među uobičajenim voćem i povrćem u dijeti, po najvećem antioksidativnom kapacitetu se posebno ističe jagodasto voće tamno-plave ili crvene boje.

Poslednjih godina poraslo je interesovanje za voće i povrće koje sadrži visoke koncentracije polifenola, zbog njihovih potencijalnih bioloških i po zdravlje povoljnih efekata, delom povezanih sa njihovim antioksidativnim kapacitetom. Među polifenolima, posebno interesantni su antocijanini, flavonoli, flavan-3-oli, proantocijanidini i derivati benzojeve i cimetne kiseline.

Antocijanini i proantocijanidini su među glavnim grupama jedinjenjima kod bobica a kod obe grupe jedinjenja su pokazani antioksidativni efekti. Ove dve klase flavonoida se smatraju za glavne frakcije ukupnih flavonoida uključenih u zapadnu dijetu i interesantni su za nutricioniste i lekare zbog svog potencijalnog zaštitnog efekta protiv različitih bolesti.

Visoki sadržaj ovih jedinjenja kao i značajna antioksidativna aktivnost pokazana je kod vrste Aronia melanocarpa. Pokazano je da aronia ima značajno veći sadržaj antocijana i fenolnih jedinjenja i antioksidativnu aktivnost u odnosu na borovnicu, brusnicu i ribizlu.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro