Naučno dokazano povoljno
delovanje aronije kod sportista

Gde deluje Aronija sport?

 1. Moždano tkivo
 2. Usna duplja
 3. Srce i kardiovaskularni sistem
 4. Digestivni sistem
 5. Mišići
 6. Zglobovi

Zašto Aronia Sport proizvodi?

Visok sadržaj nutritivnih sastojaka

Aronia Sport

Aronia Sport Pro

 • Vitamin c, vitamin k, vitamina p
 • Minerali (optimalan balans između natrijuma i kalijuma)
 • Visoki sadržaj prirodni izvor kalijuma i magnezijuma neophodnih sportistima
 • Ugljeni hidrati – unikatna formula različitih šećera, sorbitola i vlakana
 • Najveći izvor biološki aktivnih antioksidanasa polifenola 1 gram na 100 ml matičnog soka

Aronia Sport Plus

Aronia Sport - Lična formula

DOZVOLITE DA KREIRAMO VAŠU LIČNU FORMULU


Za Vas napravljene po specijalnom postupku,
od vrhunskih prirodnih sastojaka,
garantuju maksimalnu efikasnost delovanja bioaktivnih komponenti.

Kako deluje proizvod Aronija Sport?

Usna duplja

 • Stimulacija salivacije
 • Antioksidativno delovanje u usnoj duplji
 • Stimulacija antioksidativnih enzima u salivi
 • Antimikrobno delovanje

Mišići

 • Povećanje osetljivosti mišićnih ćelija prema insulinu
 • Stimulacija deponovanja glikogena

Ćelijski i imunološki sistem

 • Stimulacija antioksidativnih enzima
 • Pomoć u hormonskoj ravnoteži kod žena
 • Smanjenje pojave infekcija
 • Smanjenje preoseljivosti imunskog sistema – potencijal u prevenciji alergija

Hronične zapaljenjske bolesti

 • Inhibicija stvaranja zapaljenskih supstanci
 • Stišavanje odgovora ćelija koje učestvuju u zapaljenskim reakcijama

Digestivni sistem

 • Stimulacija mukozalnog imuniteta
 • Antimikrobno delovanje
 • Prebiotsko delovanje
 • Antioksidativno delovanje
 • Laksativno delovanje

Srce i kardiovaskularni sistem

 • Smanjenje oštećenja izazvanog hipoksijom/reoksigencijm
 • Normalizacija funkcije krvnih sudova
 • Uspostavljenje pravilnog protoka krvi i smanjenje zapaljinskih pojava
 • Prevencija tromboze i tkivnih podliva usled povreda
 • Ubrzani oporavak povreda misica i ligamenata kod intenzivnog treninga

Nervni sistem

 • Poboljšanje kognitivnih funkcija i smanjenje rizika za nastanak neurodegenerativnih bolesti
 • Antioksidativno delovanje na nivou nervnih ćelija
Naučna istraživanja i publikacije ARONIA SPORT
 1. Aleksandra Konić Ristić: Uticaj biljnih polifenola na aktivaciju trombocita i njihovu agregaciju sa ćelijama endotela krvnim i malignim ćelijama. Farmaceutski fakultet, odbranjena 16. jul 2013.
 2. Nevena Kardum: Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog statusa i profil masnih kiselina kod zdravih osoba sa i bez faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Farmaceutski fakultet, tema prijavljena 12. septembar 2013.
 3. Biljana Pokimica: Delovanje polifenola aronije na smanjenje faktora rizika kod kardiofaskularnih bolesnika, odbrana 2019, Biološki Fakultet
 4. Ana Jelenković: Delovanje polifenola iz maticnog soka aronije-Aronia Sport na markere stresa i trombocitnu aktivnost kod profesionalnih sportista, odbrana 2019 Kandidat  Bioloski Fakultet u Beogradu

Publikacije u međunarodnim časopisima

 • Petrović-Oggiano G, Kardum N, Debeljak-Martačić J, Popović T, Takić M, Ranković S, Konić-Ristić A. Chokeberry juice supplementation beneficially affects cardiovascular risk factors in women. Journal of Medicinal Food, submitted
 • Konić-Ristić A, Srdić T, Kardum N, Glibetić M, Zdunić G, Plavljakušić D, Šavikin K. Antiplatelet effects of single chokeberry juice intake. Food and Function,2014
 • Kardum N, Milovanović B, Šavikin K, Zdunić G, Mutavdžin S, Gligorijević T, Spasić S.
 • Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice Consumption on Blood Pressure Level and Lipid Status in Hypertensive Subjects. J Med Food. 2015 Nov;18(11):1231-8.
 • Kardum N, Konic Ristic A, Zec M, Kojadinovic M, Petrovic-Oggiano G, Zekovic M, Kroon PA, Glibetić M. Design, formulation and sensory evaluation of a polyphenol-rich food placebo: an example of aronia juice for food intervention studies. Int J Food Sci Nutr. 2017 Feb 1:1-8
 • Tomić M, Ignjatović Đ, Tovilović-Kovačević G, Krstić-Milošević D, Ranković S, Popović T, Glibetić M Reduction of anxiety-like and depression-like behaviors in rats after one month of drinking Aroniamelanocarpa berry juice. Food Funct. 2016 Jul 13;7(7):3111-20.

Saopštenja na međunarodnim skupovima

 • Konic-Ristic A, Stanojkovic T, Srdic-Rajic T, Zdunic G, Savikin K, Glibetic M. Anti-proliferative and cell-cycle effects of chokeberry and pomegranate juices on colon cancer cells in vitro. 11th FENS European Nutrition Conference, 26-29th October, 2011, Madrid, Spain. Abstract book, p.364, pp. 27/783 (around 700 hundred participants)
 • Srdic-Rajic T, Konic-Ristic A, Arsić A, Zec M, Stojanović F, Kardum D. Effect of acute intake of Aronia melanocarpa juice on antioxidative status and platelet function-ex vivo study. 11th FENS European Nutrition Conference, 26-29th October, 2011, Madrid, Spain. Abstract book, p.339, pp.27/473. (around 700 hundred participants)
 • Konic-Ristic A, Srdic-Rajic T, Arsić A, Djekić Ivanković M, Kardum D, Glibetić M. Effect of long-term consumption of Aronia melanocarpa juice on antioxidative status of patients with metabolic disease. 5th International Conference on Polyphenols and Health, 17-20th October, 2011, Sitges, Spain. Ab. book, pp 509. (around 500 hundred participants)

Saopštenja na nacionalnim skupovima sa međunarodnim učešćem

 • Glibetić M. Beneficial effects of food bioactive compoundsClinical trials design. 2nd FCUB-ERA workshop. 18-19th October 2012, Belgrade – usmena prezentacija (oko 100 učesnika)
 • Konic-Ristic A. From Basic Science and Epidemiological Studies to Clinical Trials in Nutrition and Metabolism Research: Effects of dietary bioactive compounds on platelet function and other risk factors for cardiovascular disease. 1er Colloque Scientifique Franco-Serbe, 11th June, 2012, Paris, France (50 učesnika)
 • Konic-Ristic A, Srdić-Rajić T, Arsić A, Djekić Ivanković M, Petrović-Oggiano G, Glibetic M. Povoljni efekti dijetetskog suplementa na bazi soka od aronije obogaćenog dijetnim vlaknima kod pacijenata sa metaboličkim sindromom. Treći kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem, 25-26. novembar 2011, Beograd, Srbija – usmena prezentacija (oko 200 učesnika)
 • Petrović-Oggiano G, Kardum N, Takić M, Popović T, Debeljak-Martačić J, Konić-Ristić A, Glibetić M. The effects of shortterm supplementation with aronia melanocarpa on selected anthropometric and biochemical parameters in postmenopausal women with metabolic syndrome. Treći kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 6.-9. decembar 2012, Beograd (oko 300 učesnika)
Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
EUR Euro