Berba aronije

Aronija sazreva skoro jednovremeno, a berba se najčešće vrši jednim jedinim otkidanjem.

Najbolji trenutak za berbu jeste kad su plodovi crni i sjajni, odnosno potpuno zreli. Nezreli plodovi imaju manji sadržaj šećera i polifenola i upola manju količinu antocijana u odnosu na zrele i dobro obojene plodove. Zreli plodovi ne otpadaju i ne trule, budući da je epidermis veoma čvrst; zbog toga mogu ostati na biljci i do mesec dana po sazrevanju, a da pritom ne dođe do ugrožavanja proizvodnje.

Ručna berba aronije lakša je nego kod crne ribizle. Ako želimo da konzerviramo plodove na duži rok, savetuje se rezanje makazama cele cvasti, inače je dovoljno skupiti samo bobice. Plodovi se vrlo lako odvajaju od peteljke i veoma su otporni na manipulisanje. Čak ni nemarno prenošenje iz jedne gajbe u drugu ne izaziva štetu ili isticanje soka. Plodove brati isključivo u gajbice od 10 do 15 kg, da ne bi došlo do zagrevanja ploda. Plod se mora odložiti na hladno u roku od 12 h. Jedan radnik može ubrati 80-100 kg plodova dnevno.

U Poljskoj, Nemačkoj i Finskoj isprobana je mehanizovana berba korišćenjem mašina namenjenih crnoj ribizli: poljski modeli KPS-3 i KPS- 4, nemački HTS 30.04/1 i T922E i finski Joonas. Dobijeni rezultati ohrabruju, zahvaljujući pre svega visokoj otpornosti plodova na manipulaciju i mogućnosti da dugo stoje na žbunu. Pored toga, odlaganjem berbe smanjuje se broj nedovoljno zrelih plodova, a samim tim i gubici vezani za neubrane plodove.

Berbu je najbolje izvoditi krajem avgusta i početkom septembra, što je uslovljeno brojem sunčanih dana i nadmorskom visinom zasada. U tom periodu masa ploda više se ne uvećava, a sila potrebna za otkidanje bobica znatno opada.

Radni kapacitet kombajna iznosi 0,25-0,30 ha/čas. Da bi upotreba kombajna bila ekonomski opravdana, potrebno je da zasad ima površinu od bar 20-25 hektara. Naime, ako uzmemo da je radni kapacitet od 0,23 ha/čas, u jednom danu za 8 sati može se obrati 1,8 ha, dok upotrebom mašine tokom 15 dana, pokrićemo 27 ha. Budući da aronija sazreva posle crne ribizle, a u cilju boljeg iskorišćenja mašine i smanjenja troškova, za berbu aronije koriste se iste mašine upotrebljene za berbu ribizle.

Za ručnu berbu plodova aronije potrebno je oko 800-1.200 h/ha (uzimajući prosek od 10 kg/h), dok kombajnu treba 15 sati i samo 3 radnika da pokrije istu površinu. Pošto berba u velikoj meri utiče na ukupne troškove vođenja zasada, mehanizovanu berbu treba ozbiljno razmotriti.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro