Ekologija aronije

Aronija se veoma lako prilagođava različitim klimatskim uslovima.

Biljka dobro uspeva kako u uslovima nordijske, tako i kontinentalne klime, tipične za centralnu Evropu, pa čak i sredozemne klime na jugu. Podjednako dobro uspeva u ravnici i na većim nadmorskim visinama od 1.200 do 1.500 m.

Nadzemni delovi stabla i korenov sistem pokazuju priličnu otpornost na hladnoću. Rezultati eksperimenata vršenih u istraživačkoj stanici Altaj ukazuju da niske temperature ispod -23°C u novembru uslovljavaju oštećenja na izbojcima aronije, dok u periodu decembar-januar aronija podnosi do -37°C. Korenovi izmrzavaju ako se temperatura zemljišta snizi ispod -12°C.

Aronija ima prosečne zahteve za vodom. Produktivnost je dobra ako godišnja količina padavina dostigne nivo 500-700 mm. Reakcija na veće količine vode je pozitivna. U oblastima sa 1.000-1.200 mm padavina godišnje, prinosi se mogu povećati i za 30%. Ipak, tokom leta, dugi periodi visokih temperatura i niske vlažnosti zemljišta i vazduha mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta plodova koji postaju sitniji, oporiji i manje sočni.

Aronija ima izraženu potrebu za svetlošću: može izdržati manje plodna zemljišta, ali ne i smanjenu osvetljenost. Zato se nikako ne preporučuje sadnja u senci drugog drveća i grmlja.

Vetar ne ometa razvoj aronije osim u vreme cvetanja kada može isušivati žig tučka i ometati let pčela.

Ova vrsta voćaka uspeva na bilo kom tipu zemljišta, osim na preterano vlažnom i močvarnom zemljištu (Rossell i Kesgen, 2003). U osnovi, prinos i kvalitet plodova rastu sa povećanjem plodnosti zemljišta. Najpogodniji su tereni koji imaju blago kiselu reakciju (pH 5,5-6,0). Površinski korenov sistem omogućava razvoj čak u zonama visokih podzemnih voda, gde drugo voće ne uspeva. Međutim, ukoliko se voda u dužem periodu zadržava na manjoj dubini od 50 cm biljke mogu pretrpeti velika oštećenja.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro