Podizanje zasada aronije

Pre sadnje treba pripremiti zemljište kao i kod ostalih voćaka.

U toku oranja, a pre sadnje na stalno mesto, preporučuje se upotreba organskog (20-30 t/ha stajnjaka), fosfornog (200-300 kg P2O5/ha) i kalijumovog đubriva (150-300 kg K2O/ha).

Najbolje sadnice za podizanje zasada su dvogodišnje biljke sa 3-5 izbojaka i dobro razvijenim korenovim sistemom.

Preporučuje se sadnja u pravcu sever-jug.

Biljke ne treba saditi dublje nego što su bile u rasadniku, posebno ako su kalemljene, da se ne bi podstaklo stvaranje izdanaka.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro