Prinos aronije

Dobra osobina aronije je redovna rodnost.

Ova vrsta počinje da rađa u trećoj godini, dajući oko 0,3-0,5 kg po biljci, tj. 300-500 kg/ha na plantažama gustine 1.000 biljaka/ha.

U periodu od 5. do 7. godine, pri jednakoj gustini, dobijamo 8-10 kg po biljci (8-10 t/ha), da bi u devetojdesetoj godini, u periodu pune rodnosti, prinos dostigao i 15 kg po biljci (12-15 t/ha)

Razmak sadnje (Broj biljaka po ha) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Prosek
3 x 1,5 m (2.200 biljaka po ha) kg po biljci 0,7 3,5 3,7 8,2 10,1 10,2 5,9
t/ha 1,5 7,7 8,1 18,1 22,2 22,4 12,9
3 x 2,0 m (2.200 biljaka po ha) kg po biljci 0,6 3,6 3,6 8,5 11,4 14,4 7,0
t/ha 1,0 5,9 5,9 14,1 19,1 23,9 11,6
Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro