Razmnožavanje aronije

Aronija se razmnožava vegetativno na različite načine: reznicama, nagrtanjem, položenicama, kalemljenjem i kulturom tkiva, i generativno – semenom, najčešće u cilju dobijanja ukrasnih biljaka.

Sejanci prilično verno čuvaju karakteristike biljke-majke, a njihova proizvodnja može biti opravdana da bi se ostvarila dobra selekcija.

Razmnožavanja aronije zelenim reznicama

Proizvodnja sadnica aronije se najčešće obavlja reznicama. One mogu biti zrele i zelene, s tim da zelene daju veći procenat ožiljenih biljaka. Ožiljavanje se izvodi u stakleniku ili plasteniku gde postoji sistem bazalnog zagrevanja i orošavanja.

Zelene reznice uzimaju se početkom leta od izbojaka koji na sebi nose najmanje 3-4 pupoljka. Sa izbojka moramo ukloniti sve listove osim jednog ili dva apikalna, koji se reduciraju na polovinu. Bazalni deo se tretira, prethodno zarezan oko 1 cm, standardnom mešavinom rizogenih hormona, koja sadrži i fungicid. Sadnice se stavljaju u supstrat od treseta i peska (odnos 1:1),
sa razmakom sadnje 5 × 8 cm. Optimalna temperatura supstrata za ožiljavanje iznosi oko 25°C, uz povišenu vlažnost od 90%. Sadnice se ožiljavaju posle 8-10 nedelja.

Proizvodnja sadnica zrelim reznicama identična je kao i kod ribizle.

Načini razmnožavanja aronije: a) nagrtanjem b) položenicama

Kalemljenje se koristi za komercijalno razmnožavanje aronije, pri čemu se za podlogu uzimaju sejanci oskoruše (Sorbus aucuparia). Kalemljenje spajanjem po pravilu se izvodi od decembra
do marta, upotrebom različitih metoda (kalemljenje u procep, kalemljenje na dvostruki jezičak/englesko spajanje, kalemljenje u krunu). Podloga i plemka čuvaju se u vlažnom supstratu (treset, pesak ili piljevina) na hladnom mestu (oko 0°C). Zatim se kalemovi, sve do sađenja na stalno mesto, čuvaju u rashladnim komorama (na 2-4°C). Aronija se može kalemiti i leti, i to okuliranjem na spavajući pupoljak sejanca jednogodišnje oskoruše i jarebike, na oko 0,8-1 m visine.

Aronija se lako razmnožava i nagrtanjem. Poželjno je da se biljkemajke sade u jesen, na razmaku 3 × 0,5-1 m, tj. sa gustinom 3.300-6.600 biljaka/ha. Postupak nagrtanja žbunova i skidanja ožiljenih izbojaka je identičan kao i kod svih vegetativnih podloga i drugih žbunastih biljaka (ribizla, ogrozd i dr.). Sa jednog hektara može se dobiti od 100.000 do 200.000 dobro ožiljenih izbojaka.

I pored toga što se sadnice aronije ne proizvode u Srbiji (zvanično), ukoliko se to organizuje i za ovu vrstu važiće odredbe Zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja iz 2005.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro