Rezidba aronije

Na osnovu brojnih istraživanja, poljski i ruski autori savetuju da treba voditi računa o sledećim karakteristikama aronije:

  • biljke koje se razmnožavaju vegetativnim putem počinju da rađaju u drugoj ili trećoj godini nakon sadnje na stalno mesto;
  • period rodnosti pojedinačnih grana traje od 5 do 7 godina;
  • grane starije od 5 do 6 godina rađaju znatno manje, a plodovi su 30-40% sitniji;
  • žbunovi imaju sklonost ka zgušnjavanju i formiranju brojnih izbojaka, zbog toga biljke ne smemo saditi preduboko, a rezidbom se izbojci moraju ukloniti u potpunosti;
  • izbojci starih, loše orezanih ili zasenjenih žbunova imaju sklonost ka ogoljavanju prizemnog dela;
  • kod biljaka gajenih kao stablašica, posle nekoliko godina od sadnje, centralna osa pokazuje sklonost ka krivljenju, tako da se sve teže razlikuje od ostalih grana (oblik „bez ose“).

Rezidba za formiranje oblika žbuna se izvodi prekraćivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, najčešće u proleće. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci, tako da ostane 3-5 bujnijih svake godine. Time se formira struktura žbuna sa 12-20 izbojaka, na kojima su prisutne bočne grane i brojne rodne grančice.

Da bi se obrazovalo stablo, treba zadržati samo jednu vodilicu i prekratiti je na 40-60 cm visine. U prvoj godini dozvoljava se razvoj 2-3 bočna izbojka, koji će obrazovati prvi sprat krune. U naredne tri godine formiraju se i ostali spratovi, tako što se svake godine orezuje centralna osa na visini 40-50 cm od prethodnog sprata. U četvrtoj godini dobijamo stablo sa 12-15 grana.

Rezidba na rodnost vrši se od pete godine, a obuhvata eliminisanje suvišnih izbojaka u žbunu, počev od onih najslabijih. Izbojci stariji od 6 godina zamenjuju se bujnim jednogodišnjim. Kruna stabla proređuje se po istom kriterijumu.

Često je kod aronije rezidba ograničena samo na grane koje su oštećene, iscrpljene ili blizu tla, kao i na pojedine izbojke u cilju održavanja veličine žbuna.

Aronija rađa 20-30 godina, međutim kad plantaža dostigne 15-20 godina starosti, treba primeniti rezidbu radi podmlađivanja. Tada skraćujemo skeletne grane približno na četvrtinu ili trećinu dužine, režući iznad bočne grančice koja zamenjuje staru granu. Podmlađivanje ili regenaracija čitavih žbunova vrši se često mašinama kosilicama do zemlje radi obnove žbuna.

U zasadima koji se mehanizovano beru, rezidba se vrši slično kao kod crne ribizle. Treba podstaći rast grana ka međurednom prostoru i ograničiti visinu žbuna na 2-2,5 m.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro