Sistemi uzgoja i razmak sadnje

Aronija se gaji po sistemu žbuna i kao stablašica.

Aronija gajena kao stablašica na oskoruši (S. aucuparia) kao podlozi, sa deblom visine od oko 25-40 cm, manje je bujnosti i ima slabiju sklonost ka stvaranju izdanaka. Daje visok prinos i plodove dobrog kvaliteta, a ručna berba se lakše izvodi nego kod žbuna. Preporučeni razmak sadnje iznosi 3 × 1,5-2 m. Međutim, u proizvodnim zasadima najrasprostranjeniji je oblik žbuna budući da zahteva ređu primenu agrotehničkih mera i manje troškove održavanja, ali je pretežno namenjen mehanizovanoj berbi.

Razmak sadnje zavisi od tipa berbe. Tamo gde se praktikuje ručna berba ili se koriste samo sakupljačice, savetuje se razmak 4 × 1,8-2,5 m pri gustini 1.000-1.400 biljaka/ha. U zasadima u kojima se koriste beračice – kombajni, preporučuje se razmak 4-4,5 m između redova i 0,5- 1,5 m u redu, zavisno od plodnosti zemljišta, a pri gustini 2.000-5.000 biljaka/ha. U malim zasadima, posebno kada je zemljište slabije plodnosti i kao takvo ne podstiče vegetativni razvoj voćke, najćešće se primenjuje razmak 3 × 2 m (gustina 1.650 biljaka/ha) ili 2,5 × 2 m (gustina 2.000 biljaka/ha).

Sistemi gajenja aronije: a) žbun b) stablašica

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro